(1)
Cuenca, V. S. L’es Bains d’al-Andalus. AyTM 2019, 26, 271-274.