[1]
V. S. Cuenca, «L’es Bains d’al-Andalus»., AyTM, vol. 26, pp. 271–274, dic. 2019.