[1]
M. Navarro Pérez, «Marroquíes Altos, Marroquíes Bajos. Origen y toponimia», AyTM, vol. 28, p. e6235, jun. 2021.