[1]
Boto, S. 2022. «O ar desta pequena peça é muito mais antigo»: El romancero castellano (siglos XVI-XVIII) en la creación de la poesía popular portuguesa. Boletín de Literatura Oral. 5 ext (dic. 2022), 68–87. DOI:https://doi.org/10.17561/blo.vextra5.7351.