Boto, S. (2022). «O ar desta pequena peça é muito mais antigo»: El romancero castellano (siglos XVI-XVIII) en la creación de la poesía popular portuguesa. Boletín De Literatura Oral, (5 ext), 68–87. https://doi.org/10.17561/blo.vextra5.7351