Boto, Sandra. 2022. «“O Ar Desta Pequena peça é Muito Mais antigo”: El Romancero Castellano (siglos XVI-XVIII) En La creación De La poesía Popular Portuguesa». Boletín De Literatura Oral, n.º 5 ext (diciembre):68-87. https://doi.org/10.17561/blo.vextra5.7351.