El folklore en las Baleares, una aproximación histórica / Folklore in the Balearics, a Historical Approach

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.17561/blo.vextrai1.26

Palabras clave:

literatura de tradición oral de Baleares (España)

Resumen

Este artículo ofrece una aproximación crítica a las principales labores de documentación y estudios sobre la literatura oral de las Baleares desde los primeros trabajos de campo hasta la actualidad.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Citas

CIRER, Felip (2009): Joan Castelló Guasch, Palma, Institut d’Estudis Baleàrics.

COLL, Margarida (2015): La revista Tresor dels Avis (1922-1928), Manacor, Món de Llibres.

FLORIT, Francesc (2007): «Prolegòmens al folklore literari», en Folklore menorquí. De la pagesia, F. Camps i Mercadal, Ciutadella de Menorca, Institut Menorquí d’Estudis, pp. 11-36.

GINARD, Rafael (1960): El cançoner popular de Mallorca, Palma, Editorial Moll.

GRIMALT, Josep Antoni i Jaume GUISCAFRÈ (1966-2014): Aplec de Rondaies Mallorquines d’en Jordi des Racó, volums I-VII, Palma: Editorial Moll.

GUISCAFRÈ, Jaume. (2008): El rondallari Aguiló. Transcripció, catalogació i estudi introductori, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

MASSOT, Josep (2009): «Nota editorial», en Llegendes de les Balears, Andreu Ferrer, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

MASSOT, Josep (2003): «L’Obra del Cançoner Popular de Catalunya, font de recerques», Llengua & Literatura, 14, pp. 549-561.

MASSOT, Josep (1993-2011): Obra del Cançoner Popular de Catalunya. Materials, volúmenes 4-21, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

MIRALLES, Joan (1985): La història oral. Qüestionari i guia didàctica, Palma, Editorial Moll.

MOLL, Francesc de B. (1966-1975): «Assaig d’estudi preliminar» e «Introducció volums 2, 3 i 4», en Cançoner Popular de Mallorca, volúmenes 1-4, Palma, Editorial Moll.

ORIOL, Carme (1996): «Les Rondaies de Mallorca de l’arxiduc Lluís Salvador: oralitat i gènere dels relats», en Miscel·lània Germà Colom, J. Massot (coord.), Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

RAMIS, Andreu (2002): El folklore i l’etnografia a les Balears (segles XIX i XX), Palma, Edicions Documenta Balear.

ROSSELLÓ, Pere (1999): Els camins de la cançó. Vida i obra del P. Rafel Ginard Bauçà, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

SANS, Natàlia (2002): Cançons amagades. El cas de les cançons que Francesc Camps i Mercadal va silenciar, Ciutadella, Col·lectiu folklòric de Ciutadella.

TRIAS, Sebastià (1992): Una historia de la antropología balear, Barcelona, Editorial Boixareu Universitaria.

VALRIU, Caterina (2008): Paraula viva. Articles sobre literatura oral, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

VALRIU, Caterina (2012): «Folkloristes estrangers a les illes Balears: a la recerca de l’exotisme?», en La recerca folklòrica: persones i institucions, J. Temporal y L. Villalba (coords.), Alacant, Fundació Joan Gil-Albert i Arxiu de Tradicions de l’Alguer, pp. 189-204.

VALRIU, Caterina (2015): «Les Llegendes de les Balears d’Andreu Ferrer: temàtica i tipologies narratives», Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, 71, pp. 247-257.

Descargas

Publicado

2017-07-06

Cómo citar

Valriu Llinàs, C. (2017). El folklore en las Baleares, una aproximación histórica / Folklore in the Balearics, a Historical Approach. Boletín De Literatura Oral, 541–558. https://doi.org/10.17561/blo.vextrai1.26